Благодарим Ви, че се доверявате на годишника „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 година”.
Този сайт възпроизвежда съдържанието на приложения към годишника CD и предлага законовата уредба на данъците и на счетоводството, свързана с финансовото приключване на 2019 г.
Съдържанието на сайта ще отрази всички промени в публикуваните нормативни актове, свързани с данъчното облагане и счетоводното приключване на 2019 г.
За да ползвате информационния масив, въведете потребителското име и паролата, които получавате заедно с книгата.

 

ВходСъдържанието на книгата ще бъде включено в обновения компютърен информационен продукт на ИК „Труд и право”„ЕПИ Счетоводство и данъци”

Пълното съдържание на продукта „ЕПИ Счетоводство и данъци” вижте тук.